SGF Gastropriser 2023

För att uppmärksamma individer som under 2023 har bidragit till SGFs mål att stimulera till kunskapsspridning och forskning inom gastroenterologi kommer SGF att utse följande utmärkelser under Gastrodagarna 2024.

  • Bästa muntliga presentation på Gastrodagarna – 2 x 10 000kr
  • Bästa avhandling inom Gastroenterologi 2023 – 10 000kr
  • Bästa kirurgiska abstrakt* – 10 000 kr
  • Bästa ST-handledare inom Gastroenterologi – 10 000kr
  • Bästa vetenskapliga ST-projekt inom Gastroenterologi – 10 000kr
  • Bästa publicerade vetenskapliga artikel inom Gastroenterologi 2023 – 10 000kr

De nominerade ska vara medlemmar i SGF eller SYG. Bästa ST-handledare och bästa vetenskapliga ST-projekt bedöms av styrelsen i SYG tillsammans med SGFs utbildningskommitté.  Övriga utmärkelser utses av SGFs styrelse eller av styrelsen utsedd kommitté. Vetenskapliga arbeten bedöms avseende frågeställning, vetenskaplig metod, nytänkande, och klinisk relevans.

Namn på den nominerade, kontaktuppgifter till densamma samt en nominering på max 200 ord skall vara SGF tillhanda per mail senast 17 mars, 2024. (sgf@allaboutmeetings.se) Pris för bästa muntliga presentation bedöms och tilldelas på plats medan övriga pristagare meddelas i god tid och behöver närvara vid Gastrodagarna på anvisad session för att få motta sitt pris.

*Pris för bästa kirurgiska abstrakt delas ut när antal kirurgiska abstrakt överstiger 5 stycken.

Kontakt

Viktiga datum
15-17 maj 2024 - Gastrodagarna i Linköping

 

Arrangör