Program

Så här använder du programmet

Välj vilken dag du vill titta på i datumväljaren i den övre kanten av schemat.
Klicka på blocket i programmet för att hitta mer information om den aktuella programpunkten, t.ex. föreläsare och presentationstitlar.
Du kan i General session 1 + 2 samt postersessionerna även läsa de abstrakt som är kopplade till respektive session.
Om du använder mobil eller en surfplatta, klicka gärna på listsymbolen ovanför datumväljaren, för att istället se listvyn.

High 1 & Balkong
High 2 & 3
High 4
Utställning
Workshop
Live 10
High live 1-4
11:00
 
 
11:30
 
 
12:00
 
 
12:30
 
 
13:00
 
 
13:30
 
 
14:00
 
 
14:30
 
 
15:00
 
 
15:30
 
 
16:00
 
 
16:30
 
 
17:00
 
 
17:30
 
 
18:00
 
 
18:30
 
 
19:00
 
 
19:30
 
 
VÄLKOMSTTAL
High 1 & Balkong
11:30-11:45
Hedersföreläsning till minne av Ulrika Broomé
High 1 & Balkong
11:45-12:30
LUNCH - Hotspot presentationer och besök i utställningen
Utställning
12:30-13:30
GENERAL SESSION 1. Fria föredrag och presentation av nya hedersmedlemmar
High 1 & Balkong
13:30-14:30
Nationell arbetsgrupp IBD
14:35-15:30
Nationell arbetsgrupp cirros
14:35-15:30
Hur tolkar man en vetenskaplig studie? / Utbildning i basal gastroskopi
14:35-15:30
Workshop endoskopi
14:35-15:30
KAFFE, POSTERPRESENTATIONER OCH BESÖK I UTSTÄLLNINGEN
Utställning
15:30-16:15
SATELLITSYMPOSIUM Janssen
High 2 & 3
16:15-16:45
SATELLITSYMPOSIUM Pfizer
High 2 & 3
16:50-17:20
Årsmöte - SGF
17:30-18:30
Årsmöte - FSGS
17:30-18:30
Årsmöte - SEGP
17:30-18:30
Välkomstmingel
Utställning
18:30-20:00
SATELLITSYMPOSIUM - TAKEDA
High 2 & 3
07:50-08:20
Immunterapi och gastrointestinala biverkningar
08:30-09:30
Hur sjuk är min leverpatient? Prognostik vid kronisk leversjukdom.
08:30-09:30
Vitaminsubstitution vid gastroenterologisk sjukdom med fallpresentationer
08:30-09:30
Workshop endoskopi
08:30-09:30
KAFFE HOT SPOT PRESENTATION OCH BESÖK I UTSTÄLLNINGEN
Utställning
09:30-10:00
Uppdatering kring HCC
10:00-11:00
Kolektomi och rekonstruktion vid IBD - multidisciplinärt teamwork för patientens bästa
10:00-11:00
Tema: ESD - nutid och framtid
10:00-11:00
GENERAL SESSION 2: Fria föredrag och presentation av nya hedersmedlemmar
High 1 & Balkong
11:10-12:00
LUNCH HOT SPOT PRESENTATIONER OCH BESÖK I UTSTÄLLNINGEN
Utställning
12:00-13:00
Hedersföreläsning till minne av Lennart Wehlin och presentation av ny hedersmedlem
High 1 & Balkong
13:00-13:50
Nya läkemedel vid IBD - När sätta in och när avsluta? Behandlingskonferens och en titt i framtidskikaren.
14:00-14:45
Tema: Koloskopi
14:00-14:45
Mag- tarmfonden
14:00-14:45
KAFFE BESÖK I UTSTÄLLNINGEN
Utställning
14:45-15:15
Extraintestinala manifestationer vid IBD
15:15-16:00
Neurogastroenterologi
15:15-16:00
Tema: ERCP - Avlastning av gallvägarna
15:15-16:00
SATELLITSYMPOSIUM AbbVie
High 2 & 3
16:05-16:35
POSTERPRESENTATIONER OCH MINGEL
Utställning
16:45-17:30
GASTROMIDDAGEN
High live 1-4
19:00-23:00
Utmaningar vid pankreassjukdom
08:30-09:30
Bilddiagnostik vid IBD - vad kan vi se?
08:30-09:30
Tema: Kapselendoskopi med evidens och kvalitet
08:30-09:30
KAFFE HOT SPOT PRESENTATION OCH BESÖK I UTSTÄLLNINGEN
Utställning
09:30-10:00
Tema: Live endoskopi
10:00-11:00
Sonder för nutrition och läkemedel
10:00-11:00
Anorektala sjukdomar för gastroenterologer
10:00-11:00
Hedersföreläsning till minne av Bengt Ihre samt utdelning av Bengt Ihre-stipendiet
High 1 & Balkong
11:10-12:00
LUNCH HOT SPOT PRESENTATION OCH BESÖK I UTSTÄLLNINGEN
Utställning
12:00-13:00
Levertransplantation
13:00-14:00
Kunskap är bra men vem styr vad? NPO, Rpo, LPO, NHV m fl
13:00-14:00
Tema: Endoskopiska utmaningar efter bariatrisk kirurgi
13:00-14:00
ENDOQUIZ
High 1 & Balkong
14:10-14:40
Avslutande ord
High 1 & Balkong
14:40-14:50

Kontakt

Viktiga datum

10-12 maj 2023 - Gastrodagarna i Örebro

 

Arrangör