Kommitté

Svensk Gastroenterologisk Förening
Hannes Hagström, vetenskaplig sekreterare

Lokala kommittén
Daniel Klintman, ordförande
Karolina Fristedt
Erik Hertervig
Johanna Holmgren
Jan Lillienau
Sofia Mexedo Torres Pereira- Quensel
Emma Nilsson
Sara Regnér
Konstantina Sargenti
Klas Sjöberg
Fredrik Swahn
Ervin Toth
Gabriele Wurm Johansson
Anette Åkesson
Kristina Önnerhag

Viktiga datum

25 januari 2022 - Abstraktinlämning stänger
2 mars 2022 - Deadline tidig avgift
4 maj 2022 - Gastrodagarna börjar

 

 

Arrangör