Kommitté

Svensk Gastroenterologisk Förening
Hannes Hagström, vetenskaplig sekreterare

Lokala kommittén
Anna Wickbom, ordförande
Daniel Bergemalm                          
Caroline Blomberg
Johan Bohr
Robert Brummer
Carl Eriksson
Hanna Falck
Jonas Halfvarson
Ida Henriksson
Martin Larsson
Sara Lingärde
Lucian Marinica Grando
Nils Nyhlin
Michiel van Nieuwenhoven

Kontakt

Viktiga datum

2 dec 2022 - Abstraktinlämning öppnar
19 jan 2023 -Deadline abstraktinlämning
8 mar 2023 - Deadline låg avgift
10-12 maj 2023 - Gastrodagarna i Örebro

 

Arrangör