Kommitté

Svensk Gastroenterologisk Förening
Hannes Hagström, vetenskaplig sekreterare

Lokala kommittén
Daniel Klintman, ordförande
Karolina Fristedt
Erik Hertervig
Johanna Holmgren
Jan Lillenau
Sofia Mexedo Torres Pereira- Quensel
Emma Nilsson
Sara Regnér
Konstantina Sargento
Klas Sjöberg
Fredrik Swahn
Erwin Toth
Gabriele Wurm Johansson
Anette Åkesson
Kristina Önnerhag

Viktiga datum

December 2021 - Abstraktinlämning öppnar
20 januari 2022 - Abstrakinlämning stänger
Januari 2022 - Anmälan öppnar
2 mars 2022 - Deadline tidig avgift
4 maj 2022 - Gastrodagarna börjar

 

 

Arrangör