Kommitté

Svensk Gastroenterologisk Förening
Hannes Hagström, vetenskaplig sekreterare

Lokala kommittén
Susanna Walter, ordförande
Olga Bednarska
Mattias Ekstedt
Pär Myrelid
Katarina Pihl Lesnovska
Jenny Sjödahl
Rikard Svernlöv

Kontakt

Viktiga datum
15-17 maj 2024 - Gastrodagarna i Linköping

 

Arrangör