Kommitté

Svensk Gastroenterologisk Förening
Hannes Hagström, vetenskaplig sekreterare

Lokala kommittén
Susanna Walter, ordförande
Olga Bednarska
Mattias Ekstedt
Pär Myrelid
Katarina Pihl Lesnovska
Jenny Sjödahl
Rikard Svernlöv

Kontakt

Viktiga datum

23 jan 2024 -  Deadline abstraktinlämning
7 mars 2024 - Deadline tidig avgift
15-17 maj 2024 - Gastrodagarna i Linköping

 

Arrangör