Kommitté

Svensk Gastroenterologisk Förening
Hannes Hagström, vetenskaplig sekreterare

Lokala kommittén
Susanna Walter, ordförande
Olga Bednarska
Mattias Ekstedt
Pär Myrelid
Katarina Pihl Lesnovska
Jenny Sjödahl
Rikard Svernlöv

Kontakt

Viktiga datum

Dec 2023 -  Abstraktinlämning öppnar
Jan 2024 -  Anmälan öppnar
15-17 maj 2024 - Gastrodagarna i Linköping

 

Arrangör