Kommitté

Svensk Gastroenterologisk Förening
Hannes Hagström, vetenskaplig sekreterare

Lokala kommittén
Daniel Klintman, ordförande
Karolina Fristedt
Erik Hertervig
Johanna Holmgren
Jan Lillienau
Sofia Mexedo Torres Pereira- Quensel
Emma Nilsson
Tillman Raith
Sara Regnér
Konstantina Sargenti
Klas Sjöberg
Fredrik Swahn
Ervin Toth
Gabriele Wurm Johansson
Anette Åkesson
Kristina Önnerhag

Kontakt

Viktiga datum

10-12 maj 2023 - Gastrodagarna i Örebro

 

Arrangör