Satellitsymposier & Hot spot-presentationer

 

Onsdag 10 maj  
12.45–13.00
Hot spot-scenen
Hur använder vi ustekinumab i verkliga livet – erfarenheter från Stockholm
Francesca Bello, Karolinska Universitetssjukhuset
Sven Almer, Karolinska Universitetssjukhuset

Sponsor: Janssen
13.05-13.20
Hot spot-scenen
PROM som verktyg – vetenskap och klinisk användning
Charlotte Hedin, Karolinska Universitetssjukhuset
Sponsor: Takeda
16.30–17.00
Hjalmar Bergman
Hur väl fungerar vaccination av IBD-patienter i praktiken?
Paneldebatt:
Olof Grip, Skånes Universitetssjukhus
Henrik Hjortswang, Universitetssjukhuset i Linköping
Anna Wickbom, Universitetssjukhuset Örebro
Andreas Palmborg, Pfizer
Sponsor: Pfizer
17.10–17.40
Hjalmar Bergman
Hämning av IL-23 och JAK/STAT – En ny era i behandlingen av Crohns sjukdom
Michael Eberhardson, Universitetssjukhuset i Linköping
Jenny Gunnarsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sponsor: AbbVie

Torsdag 11 maj
 
07.50–08.20
Hjalmar Bergman
Fler behandlingsalternativ: vilken plats har S1P modulatorer vid ulcerös kolit?
Moderator: Daniel Bergemalm, Universitetssjukhuset Örebro
Patientfall 1: Irina Blumenstein, University Clinic Frankfurt, Germany
Patientfall 2:Carl Eriksson, Universitetssjukhuset Örebro
Sponsor: Bristol Myers Squibb
09.40–09.55
Hot spot-scenen
Patienten som kom in från kylan -Ett fall om akut buksmärta och differentialdiagnostik
Matthias Löhr, Karolinska Institutet
Sponsor: Viatris
12.15–12.30
Hot spot-scenen
Pneumokockvaccination för IBD patienter
Föreläsare:
Andreas Palmborg, Pfizer
Sponsor: Pfizer
16.10–16.40
Hjalmar Bergman
Svåra val vid behandling av ulcerös kolit: Medicinsk behandling eller operation?
Pär Myrelid, Universitetssjukhuset i Linköping
Johanna Holmgren, Skånes Universitetssjukhus
Sponsor: Janssen
16.50-17.20
Hjalmar Bergman
Från kliniska prövningar (RCT) till studier av verkligheten (RWD) – att generera kunskap från den kliniska vardagen
Henrik Hjortswang, Universitetssjukhuset i Linköping
Jan Marsal, Skånes Universitetssjukhus
Sponsor: Takeda

 

Fredag 12 maj  
09.40–09.55
Hot spot-scenen
Modern solutions in personalized diagnostics: Supporting main chemotherapy backbone choices for the mCRC-patient by functional drug sensitivity testing with patient-derived 3D-tumoroids
Raphael Gruber, 2CureX
Sponsor: 2CureX
12.15-12.30
Hot spot-scenen
Tre års uppföljning av vedolizumab i Sverige (SVEAH Extension)
Isabella Visuri, Universitetssjukhuset Örebro
Sponsor: Takeda
   

 

Kontakt

Viktiga datum

15-17 maj 2024 - Gastrodagarna i Linköping

 

Arrangör