Satellitsymposier & Hot spot-presentationer

 

Onsdag 4 maj  
12.45–13.00
Hot spot-scenen
Tarmsvikt i Sverige – Vart är vi på väg?
Jan Lillienau, Skånes Universitetsjukhus Lund/Malmö
Sponsor: Takeda
13.05-13.20
Hot spot-scenen
Pneumokockvaccination för riskpatienter – Vilka patientgrupper har förhöjd risk att drabbas av pneumokocksjukdom? Och vilka pneumokockvaccin för vuxna finns idag tillgängliga?
Andreas Palmborg – Medicinsk chef vacciner Pfizer Sverige
Sponsor: Pfizer
16.15–16.45
High Live 2&3
Vilka behandlingar ser vi vid horisonten för IBD – Vad är behoven?
Olof Grip, Skånes Universitetsjukhus Lund/Malmö
Jonas Eriksson, Ledamot i MagTarmFörbundet
Mattias Block, Gastro Center Göteborg
Sponsor: Janssen
16.50–17.20
High Live 2&3
IBD och extraintestinala manifestationer
Rita J Gustafsson, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Sponsor: Pfizer
Torsdag 5 maj  
07.50–08.20
High Live 2&3
Från reaktiv till proaktiv vård av IBD – Vad betyder ett skifte från reaktiv till proaktiv vård för oss i kliniken?
Michael Eberhardson, Universitetssjukhuset i Linköping
Johanna Holmgren, Skånes Universitetsjukhus Lund/Malmö
Sponsor: Takeda
09.40–09.55
Hot spot-scenen
Ustekinumab vid behandling av ulcerös kolit: En SWIBREG-studie
Anders Forss, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset
Sponsor: Janssen
12.15–12.30
Hot spot-scenen
Vilken betydelse har svensk Real World Data? – Exempel och resultat från SVEAH-studien
Olof Grip, Skånes Universitetsjukhus Lund/Malmö
Sponsor: Takeda
12.35–12.50
Hot spot-scenen
Behandlingsmål inom svensk IBD-vård
Michael Eberhardson & Katarina Pihl-Lesnovska, Universitetssjukhuset i Linköping
Sponsor: Abbvie
16.05-16.35
High Live 2&3
Vad innebär de uppdaterade STRIDE II-rekommendationerna för svensk IBD-vård?
Michael Eberhardson & Katarina Pihl-Lesnovska, Universitetssjukhuset i Linköping
Sponsor: Abbvie

 

Fredag 6 maj  
09.40–09.55
Hot spot-scenen
Praktisk handläggning av patienter med opioidinducerad förstoppning
Magnus Simrén, Göteborgs Universitet/Göteborgs Universitetssjukhus
Sponsor: Kyowa Kirin
12.15-12.30
Hot spot-scenen
NOVA 2 – ett samarbetsprojekt med mål att förbättra IBD-vården
Ola Olén, Karolinska Institutet/Södersjukhuset
Sponsor: Takeda

 

Kontakt

Viktiga datum

8 mar 2023 - Deadline låg avgift
2 maj 2023 - Anmälnings-deadline ECCO-workshop
10-12 maj 2023 - Gastrodagarna i Örebro

 

Arrangör