Posterinstruktioner

Posterdimensioner & instruktioner

Din poster ska produceras i stående format, storlek A0.
Höjd: 1189 mm
Bredd: 841 mm
Postern får inte överstiga ovan mått.
Du är själv ansvarig för att ta fram postern och ta med ett utskrivet exemplar. Det finns inte möjlighet till utskrift på plats.
Nålar för att fästa postern med kommer finnas på plats.
Postern kan sättas upp fr.o.m. 10 maj kl 10.00, den måste vara uppsatt senast 10 maj kl. 13.30. Postern bör sitta kvar under hela kongressen och kan tas ner från kl 13.00 fredag 12 maj. Posters som sitter kvar efter kl 15.00 på fredagen kommer tas bort och slängas. Klicka här för att hitta ditt posternummer.

Postersession & Postervandring

Postrarna kommer presenteras vid två sessioner under Svenska Gastrodagarna:

Onsdag 10 maj 15.40-16.20
Torsdag 11 maj 17.20-18.20

Vilken session du ska presentera under skickades ut med ditt accept. Under postersessionen förväntas du finnas tillgänglig vid din poster för att kunna svara på frågor och uppmuntra till diskussion samt ge en kort presentation under postervandringen. Vid mån av tid får du gärna finnas på plats vid postern några övriga pauser/luncher.

Posterpris

De posters som fick bäst rankning kommer att uppmärksammas, och nytt för i år är att vi delar ut ett pris till bästa poster. I bedömningen ingår vetenskapliga fynd och visuell presentation och kommer utgöras av ett personligt pris om 5000 kr.

Om du har några frågor, vänligen kontakta All about meetings:
E-post: registration@allaboutmeetings.se

Kontakt

Viktiga datum

23 jan 2024 -  Deadline abstraktinlämning
7 mars 2024 - Deadline tidig avgift
15-17 maj 2024 - Gastrodagarna i Linköping

 

Arrangör