Sidomöten

Sjuksköterskor som arbetar med IBD, Lever och/eller forskning.
Vi ses för en gemensam lunchträff på torsdag 11 maj 12.15. Lunchen hålls i baren som ligger i direkt anslutning till Kongresshallen. Ni hämtar er lunch i utställningen och kommer sen till baren.

Nu passar vi på efter vår långvariga isolering på respektive enheter att ses. Vi äter en gemensam lunch och bekantar oss lite mer och kanske diskutera hur vi har det på våra respektive enheter.

VÄLKOMMEN
Hälsar vi på MagTarm och Levermottagningen här i Örebro


Årsmöte SYG
Välkomna till SYGs årsmöte, torsdag 11/5 kl.12.15-13.00 i lokalen Handskmakaren.

Vi äter en gemensam lunch och har samtidigt vårt årsmöte då vi träffas och sätter upp planer för SYGs framtid. Alla yngre gastroenterologer är välkomna, oavsett om man är medlem i SYG eller inte. Ni som är medlemmar i SYG har rätt till val av styrelse och olika beslut, men man kan gärna bli medlem på plats också.

Ta med lunch från utställningen innan ni kommer, välkomna!

SYG
via ordförande Nikolaos Melas


Utbildningsutskottet inbjuder dig som är intresserad av utbildningen av framtidens gastroenterologer till vårt traditionsenliga lunchmöte!
Torsdag 11/5 kl 12.20-13.00 i lokalen Näbben.

Vi kommer att:

  • presentera SGFs nya utbildnings- rekommendationer för ST enligt HSLF-FS 2021:8
  • informera om Europeiska specialisttentamen
  • berätta om SPUR-inspektörernas uppdrag
  • berätta om nätverket för ST-studierektorerna

Mötet riktar sig till dig som är ST, studierektor eller är allmänt intresserad av utbildningen av framtidens medicinska gastroenterologer och hepatologer.

Ta med dig din lunch och kom!
Utbildningsutskottet genom
Laila Mikaelsson, ordf

Kontakt

Viktiga datum

15-17 maj 2024 - Gastrodagarna i Linköping

 

Arrangör