Workshop endoskopi

Endoskopiutskottet organiserar för första gången hands-on träning på grismagar under Gastrodagarna. Workshopen sker parallellt till det vetenskapliga programmet

Vid två unika tillfällen kan intresserade endoskopister träna på sina färdigheter inom polypektomi (kall slynga, EMR, ESD) och blodstillningsmetoder. Träningen sker under handledning av Sveriges främsta endoskopister.

Övningarna är riktade till endoskopister med erfarenhet av minst 50 koloskopier för polypektomiträning och 100 gastroskopier för blodstillningsträning. För ESD träning bör man även ha goda färdigheter vad gäller piece-meal EMR av stora polyper.

  • Vid polypektomi och blodstillning tränar man i par. Man assisterar och skoperar i 30 minuter samt observerar i 30 minuter (fyra endoskopister per station).
  • För ESD gäller 60 minuter för två endoskopister, 30 minuters träning och 30 min assistans.

Med hänsyn till begränsat antal platser avser anmälan ett tillfälle: antingen polypektomi (kall slynga, EMR), blodstillning eller ESD träning. Du behöver även ange även ditt andrahandsval i anmälan.

Bokning sker i samband med anmälan till Gastrodagarna. Först till kvarn gäller.

Hjärtligt välkommen!

Endoskopiutskottet
Svensk Gastroenterologisk Förening

 

Viktiga datum

25 januari 2022 - Abstraktinlämning stänger
2 mars 2022 - Deadline tidig avgift
4 maj 2022 - Gastrodagarna börjar

 

 

Arrangör