Postgraduate-kurs

Årets postgraduate-kurs i anslutning till Svenska Gastrodagarna har temat akut gastroenterologi. Förtäring ingår i kursavgiften. Kursen vänder sig i första hand till yngre kollegor (ST-läkare och yngre specialister) inom gastroenterologi och kirurgi.

Plats: Malmö Live, Live 8
Tid: 3 maj kl. 09.00 – 16.30 & 4 maj kl. 08.15 – 11.15
Kostnad: Vid registrering till Gastrodagarna 3000 kr inkl moms, vid registrering endast till kurs 3500 kr inkl moms.

Program

Tisdag 3 maj  
09.00–12.00
(Kaffepaus 10.30-10.45)
Intro: Akut buk – Kirurgi och gastroenterolog i samarbete – KAVA-konceptet
Kostantina Sargenti, Hayyim Ramirez
  Akut övre GI blödning + video om terapeutisk gastroskopi (tex bandligering alt ulcus beh)
Hayyim Ramirez, Martin Jeremiasen, Fredrik Holmquist
  Akut nedre GI blödning +video om terapeutisk koloskopi
Erik Hertervig, Carl-Fredrik Rönnow
12.00-13.00 Lunch
13.00-16.30
(Kaffepaus 14.40-15.00)
Akut pankreatit
Sara Regnér, Hannes Hartman, Fredrik Holmquist
  Akut kolangit + video om ERCP (PSC patient)
Emma Nilsson, Fredrik Swahn, Fredrik Holmquist
  Akut buksmärta – Inte alltid det vanligaste
Valentinus Valdimarsson, Peter Gedeon
  Avslutning på dagen (vad händer imorgon?)
Konstantina Sargenti
Onsdag 4 maj  
08.15–11.15
(Kaffepaus 9.30-9.45)
Patientfall: Övre GI blödning
Hayyim Ramirez, Martin Jeremiasen, Fredrik Holmquist
  Patientfall: Nedre GI blödning
Erik Hertervig, Carl-Fredrik Rönnow
  Patientfall: Akut pankreatit
Sara Regnér, Hannes Hartman, Fredrik Holmquist
  Patientfall: Akut kolangit hos patient med PSC
Emma Nilsson, Fredrik Swahn, Fredrik Holmquist
  Patientfall: Akut buk – Inte alltid det vanligaste!
Valentinus Valdimarsson, Peter Gedeon

 

 

Kontakt

Viktiga datum

10-12 maj 2023 - Gastrodagarna i Örebro

 

Arrangör