Abstrakts

Abstraktinlämningen till Svenska Gastrodagarna i Örebro är stängd.

Om du har några frågor, vänligen kontakta All about meetings:
E-post: registration@allaboutmeetings.se

Kontakt

Viktiga datum

8 mar 2023 - Deadline låg avgift
2 maj 2023 - Anmälnings-deadline ECCO-workshop
10-12 maj 2023 - Gastrodagarna i Örebro

 

Arrangör