Abstrakts 2023

Klicka här för att ladda ner bilagan med alla abstrakt inskickade till Svenska Gastrodagarna 2023

Kontakt

Viktiga datum

23 jan 2024 -  Deadline abstraktinlämning
7 mars 2024 - Deadline tidig avgift
15-17 maj 2024 - Gastrodagarna i Linköping

 

Arrangör